Algemene Voorwaarden NBBU

Op en top uitzendbureau is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Dit is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van meer dan 600 uitzendondernemingen, met name in het segment van het midden- en kleinbedrijf (mkb) van de uitzendbranche. Een NBBU-uitzendonderneming kent zijn regionale markt als geen ander en voldoet bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen.
Op en top uitzendbureau is NEN-4400-1 gecertificeerd. Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie. Daarom is er sinds 2007 één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA).
Op en top uitzendbureau is VCU gecertificeerd. Sinds oktober 1998 is er ook een Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus (VCU). VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzend- en detacheringbureaus en is bedoeld voor:
 
- uitzending naar inleners/opdrachtgevers die VCA opleggen.
- uitzending naar inleners/aannemers met VCA-certificaat.
 

Nieuwe vacatures

Er zijn nog geen standhouders bekend.

Meer vacatures >

Onze partners

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Contact